Disclaimer


Deze website is door Gezondheidsbegeleiding Suzanne met de grootste zorg samengesteld en is eigendom van Gezondheidsbegeleiding Suzanne. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of worden opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Gezondheidsbegeleiding Suzanne. Wijziging van de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Gezondheidsbegeleiding Suzanne worden gewijzigd.

Gezondheidsbegeleiding Suzanne biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet eigendom zijn Gezondheidsbegeleiding Suzanne dienen enkel ter informatie voor de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Gezondheidsbegeleiding Suzanne onderhouden en Gezondheidsbegeleiding Suzanne heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Gezondheidsbegeleiding Suzanne geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Gezondheidsbegeleiding Suzanne garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.